Friday, October 25, 2013

வெண்பூசணி & வாழைத்தண்டு சாறு

வெண்பூசணி & வாழைத்தண்டு சாறு

இதற்கு வெண்பூசணி சாறு முக்கால் பங்கு (3/4) மற்றும் வாழைத்தண்டு சாறு கால் பங்கு (1/4) தனித்தனியே எடுத்து கலந்து குடிக்கவும். இதை தனித்தனியாகவும் (வெண்பூசணி சாறு மட்டும் அல்லது வாழைத்தண்டு சாறு மட்டும்) தேவையான நீர் ஊற்றி குடிக்கலாம்.

No comments :

Post a Comment